biodiversiteit

Monitoring weer van start

We gaan weer monitoren. Dit jaar monitoren we net als vorig jaar vlinders en kruiden. We doen dat ook in twee nieuwe gebieden, omdat er meer monitorders zijn. Daarnaast gaan we ook broedvogels monitoren.

biodiversiteit

Geslaagde monitoring van vlinders en kruiden in Salland-Noord

Natuur & Milieu Overijssel (NMO) en LandvanWaarde maakten samen de balans op over het afgelopen telseizoen van vlinders en kruiden. Dat deden ze tijdens een gezamenlijke digitale slotbijeenkomst op dinsdag 17 november. Totaal zijn er tijdens de wekelijkse telmomenten 832 vlinders geteld en maar liefst 21 soorten gezien.

Volop gespreksstof keukentafelgesprekken

Met LandvanWaarde focussen we ons op doen, ervaren en leren. Zo zijn de deelnemende boeren met hun eigen bedrijfsnatuurplan aan de slag gegaan (doen). Willem Rienks en Ellis Lugtenberg brengen de ervaringen in beeld door alle deelnemende boeren te bezoeken. Afgelopen zomer maakten we een ronde langs een deel van de boeren (leren). Het andere deel volgt dit najaar.

Monitoring van vlinders en kruiden

Sinds juni monitoren vrijwilligers vlinders en kruiden bij dertien LandvanWaarde-boerenbedrijven. Ze komen op hun veldbezoek bijzondere zaken tegen. Er is eind oktober een gezamenlijke bijeenkomst van vrijwilligers en boeren gepland.

Regeling voor houtwallen, bosjes en singels

Houtwallen, bosjes en bomenrijen zijn kenmerkend voor grote delen van het coulisselandschap van Salland. In het dooraderingsgebied willen we vanuit het LandvanWaarde-project kijken of we her en der nieuwe houtwallen en bomenrijen kunnen plaatsen. Met een goede vergoeding voor aanleg en beheer, maar vooral ook een goede vergoeding voor de ondergrond.