Terug naar nieuwsoverzicht

Gedeputeerde brengt werkbezoek aan Salland

De familie Peters, deelnemer aan LandvanWaarde, ontving op vrijdag 23 april op hun bedrijf in Lierderholthuis de gedeputeerde Landbouw & Natuur bij de provincie Overijssel, Gert Harm ten Bolscher. De gedeputeerde bracht dit werkbezoek als vervolg op de digitale overhandiging van het bidbook van LandvanWaarde en de lancering van het idee voor een Sallandse aanpak voor het platteland ‘SalLand Loont’.

De familie Peters schetste de situatie van hun melkveebedrijf. Welke dilemma’s er op een boerenbedrijf zijn en de keuzes die ze gemaakt hebben om hun huidige koers te bepalen. Een koers waarin natuur een onderdeel is van de bedrijfsvoering. Waarbij ze ook het belang van het project LandvanWaarde benadrukken om een verdienmodel voor de langere termijn te zoeken voor de natuurcomponent van hun bedrijf.

Nieuwe manier van werken

De gedeputeerde gaf al eerder aan de manier van werken in Salland te omarmen. Daar waar Salland Deal en LandvanWaarde gezamenlijk met agrarische ondernemers een bod willen doen aan de samenleving voor het realiseren van maatschappelijke doelen. Waarbij gezocht wordt naar de beste verdienmodellen voor agrarische ondernemers. Verdienmodellen voor de diensten die zij leveren, naast het produceren van gezond voedsel. Er is ‘systeemverandering’ nodig met nieuwe transacties tussen burger en boer, tussen samenleving en agrarische sector. Financiële transacties, maar mogelijk ook andere transacties (grond, vergunningsruimte, etc.). Met betrokkenen uit Salland ging de gedeputeerde tijdens het bedrijfsbezoek in gesprek over hoe dit bod verder vorm te geven. Een bod waarbij een krachtige samenwerking tussen bestaande partners (publiek en privaat) verder uitgewerkt wordt met een innovatief gebiedsfonds, dat als kassa fungeert om de maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Ten Bolscher gaf aan: ‘Heb het lef om als Sallandse agrarische ondernemers met dit bod te komen en wees een mooi voorbeeld voor de rest van Nederland’. Hij ondersteunde dit door een kwartiermaker beschikbaar te stellen om met het gebied dit aanbod verder te ontwikkelen.

Krachten bundelen

Deelnemers aan LandvanWaarde en de partners in Salland Deal bundelen hun krachten in SalLand Loont. Met SalLand Loont willen ze in Salland de beweging van verduurzaming en verdienmodellen voor de agrarische ondernemers opzetten.
LandvanWaarde organiseert nu in Salland-Noord de stapeling van nieuwe beloningen voor boeren die werken aan natuur, landschap en biodiversiteit, zodat deze thema’s een serieuze pijler onder de bedrijfsvoering kunnen worden. Dit model willen ze verbreden naar een breder dienstenpakket met goede verdienmodellen en uitrollen in heel Salland. In het bidbook van LandvanWaarde schetsen de boeren een perspectief voor Salland in 2030. De inzet van de boeren van LandvanWaarde is dat andere ondernemers, overheden, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties zich de komende tien jaar verbinden en committeren aan het op te zetten programma SalLand Loont.

U kunt het bidbook hier bekijken.


Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (links) samen met Erik Peters en bedrijfsopvolger zoon Sven met op de achtergrond het kenmerkende Sallandse landschap.