Terug naar nieuwsoverzicht

Hanneke Kraaijenveld aan de slag met vervolg Sallands verdienmodel

Vanaf 1 mei werkt Hanneke Kraaijenveld samen met Salland Deal en LandvanWaarde aan een vervolgstappenplan voor nieuwe verdienmodellen voor de beheerders van het landschap in Salland. Een aantrekkelijke en natuurrijke omgeving is van levensbelang voor iedere bewoner van Salland. Met het stappenplan onder de voorlopige naam SalLand Loont zoeken we daarom uitdrukkelijk naar de verbinding tussen boer en burger.

In Salland werken verschillende partijen aan de toekomst van het platteland. De netwerkorganisatie Salland Deal zet in op de New Deal boer en samenleving in Salland. Een beweging die al deels is ingezet via LandvanWaarde en vele andere kleinere en grotere initiatieven in Salland. We sluiten aan bij deze lopende processen en projecten en bundelen deze zo goed mogelijk. Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat we binnen dit proces zoveel mogelijk van onderaf willen werken vanuit de bestaande initiatieven en de bereidheid die er is bij boeren en burgers, organisaties en overheden. Dit willen we bereiken door een programmatische aanpak voor de komende jaren onder de werktitel SalLand Loont.

Kwartiermaker maakt stappenplan

Hanneke Kraaijenveld, senior consultant bij Marb Consultancy, ondersteunt voor een periode van drie maanden het maken van het stappenplan voor SalLand Loont: ‘In vertrouwen samenwerken geeft energie, kracht en toegevoegde waarde.’ De provincie Overijssel financiert de werkzaamheden van de kwartiermaker. LandvanWaarde organiseert nu in Salland-Noord de stapeling van nieuwe beloningen voor boeren die werken aan natuur, landschap en biodiversiteit, zodat deze thema’s een serieuze pijler onder de bedrijfsvoering kunnen worden. Dit model willen we verbreden naar een breder dienstenpakket met goede verdienmodellen en uitrollen in heel Salland. In het bidbook van LandvanWaarde schetsen de boeren een perspectief voor Salland in 2030. De inzet van de boeren van LandvanWaarde is dat andere ondernemers, overheden, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties zich de komende tien jaar verbinden en committeren aan het op te zetten programma SalLand Loont. Eind juli moeten de contouren voor dit programma scherp zijn.