Initiatiefnemers

Courage
Stichting Courage is dé innovatieorganisatie van de melkveesector in Nederland. Courage bedenkt, ontwerpt en realiseert grensverleggende innovaties die de (toekomstige) Nederlandse melkveehouderij sterker maken. Toekomstige  kansen zien en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de sector vergroten. Samen met ondernemers en andere netwerkpartners innovaties bedenken en in de praktijk toepassen. Zo draagt Courage bij aan een sterke positie van de melkveesector in markt en maatschappij. Een sector waar geld wordt verdiend en bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen. Maar ook een sector die midden in de samenleving staat en op maatschappelijke waardering kan rekenen. www.courage2025.nl

Landschap Overijssel
Stichting Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier. Daarnaast organiseert Landschap Overijssel allerlei activiteiten om natuur & landschap te beleven. De stichting werkt daarin samen met inwoners en bezoekers van de provincie, maar ook met de provincie, gemeenten en waterschappen, andere organisaties en het bedrijfsleven in Overijssel. www.landschapoverijssel.nl

Nationaal Groenfonds
Een groener Nederland, daar zet Nationaal Groenfonds zich elke dag voor in. Groenfonds financiert projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan lucht en water, biodiversiteit en beleving. Nationaal Groenfonds zet kennis en ervaring in om ecologie en economie op een vernieuwende manier te verbinden. Daar waar zij kansen ziet, durft Groenfonds risico’s te nemen en gaat zij verder waar andere partijen afhaken. Kennis en ervaring van groen & geld worden ingezet om projecten te versnellen, partijen met elkaar te verbinden en nieuwe inzichten te geven die rendement opleveren voor de groene leefomgeving. Dit doet Groenfonds bijvoorbeeld door:
– het financieren van boeren die natuurinclusief willen ondernemen;
– het investeren in duurzame energieprojecten voor verwerking van restmaterialen uit de natuur;
– het adviseren en financieren van verkaveling met ruimte voor natuur en recreatie;
– het financieren van natuurontwikkeling op eigen grond door landgoedeigenaren of agrariërs.
www.nationaalgroenfonds.nl