Terug naar nieuwsoverzicht

‘Met meedoen aan LandvanWaarde sla ik twee vliegen in één klap’

Harrie Lugtenberg (53) boert in Wijhe op 46 hectare grond, deels eigendom en deels pacht. Hij melkt zo’n 70 koeien. Wat is zijn ervaring met meedoen met LandvanWaarde?

Door: Rina Scharpert

Harrie levert de melk aan FrieslandCampina en produceert volgens de richtlijnen van On the Way to PlanetProof. Zo krijgt hij een hogere melkprijs, maar moet hij onder meer aan landschapsontwikkeling doen. ‘Door mee te doen aan LandvanWaarde sla ik twee vliegen in een klap. Ik produceer ‘PlanetProof’ en krijg ook een vergoeding voor landschapsbeheer via LandvanWaarde. Voor mij is het vooral een rekensom. En drie jaar is een periode die ik kan overzien’, zegt Harrie.

Verschraald grasland

Harrie vervolgt: ‘Een gedeelte van mijn maisperceel leverde altijd al slechte mais, want er staat een grote bomenrij, waardoor het vocht wordt onttrokken. Op deze halve hectare heb ik op een gegeven moment klaver gezaaid. Nu heb ik er verschraald grasland van gemaakt. Dat betekent dat ik het twee keer per jaar mag maaien, er geen mest mag opbrengen en er geen chemische bestrijding mag toepassen. Ook een ander stuk van anderhalve hectare, nogal laag gelegen, heb ik verschraald. Zo heb ik mooi schraal voer voor mijn droge koeien en hoef ik geen hooibalen aan te kopen. Het is wel gepachte grond, dus ik moest wel met mijn verpachter overleggen, maar die vond het geen probleem. Met de vergoeding kan ik nagenoeg de pacht betalen. Voor mij is het echt een rekensom. En ik kan het doen, omdat mijn bedrijf nogal extensief is. Het paste mij wel.’

Veel vlinders

‘Voor de monitoring van het project LandvanWaarde kwamen er ook vlindertellers op mijn bedrijf. Op het perceel met klaver barst het van de vlinders. Dat is mooi natuurlijk, maar ik boer al jaren gangbaar en ik wil beslist niet zeggen dat dat slecht is voor de natuur. Natuurlijk probeer ik het wel netjes te houden, maar er zit ridderzuring in mijn anderhalve hectare verschraald grasland. Ik mag deze volgens de regels alleen pleksgewijs chemisch bestrijden, maar de tijd ontbreekt me. Dus de zuring moet maar even blijven staan’, zegt Harrie.

Rekensommetje

‘Na drie jaar LandvanWaarde ben ik niet anders tegen landschapsbeheer op mijn bedrijf aan gaan kijken. Voor mij is het iedere keer weer een rekensommetje. Ik ben natuurlijk wel benieuwd naar het vervolg van LandvanWaarde. Onlangs kwam het Waterschap met het verzoek om tegen een vergoeding zes meter vanaf de sloot geen drijfmest, kunstmest en chemische bestrijding toe te passen. De koeien mogen er wel gewoon weiden. Daar heb ik me voor ingeschreven, maar als boer moet je je kop er wel bijhouden en de loonwerker instrueren, zodat je je aan je afspraken houdt. Ik kijk gewoon iedere keer of het me past’, licht Harrie zijn beweegredenen toe.