Terug naar nieuwsoverzicht
biodiversiteit

Monitoring weer van start

We gaan weer monitoren. Dit jaar monitoren we net als vorig jaar vlinders en kruiden. We doen dat ook in twee nieuwe gebieden, omdat er meer monitorders zijn. Er hebben zich veel nieuwe monitorders aangemeld. Vorig jaar waren we blij verrast door een aantal zeer bijzondere soorten waaronder soorten van de rode lijst. We zijn benieuwd wat er nu weer aan vlinders voorkomt.

Broedvogels

Daarnaast gaan we ook broedvogels monitoren. Dit volgens een bestaande systematiek waarmee boerenlandvogels in beeld worden gebracht. We doen in dezelfde gebieden waar ook vlinders worden gespot. Dit is een nieuwe monitoring.

Protocol monitoring voor boeren

Tenslotte is er via de Wageningen Universiteit een student die een protocol gaat maken waarmee boeren zelf kenmerkende planten kunnen monitoren. De student heet Owen de Vlieger en komt uit Zeeland van een gemengd agrarisch bedrijf. Het idee is dat hij een praktische methode ontwikkelt die je als boer zelf kunt toepassen en waarmee je ook handvaten hebt om bijzondere planten zo goed mogelijk kunt laten gedijen in de te beheren stroken of percelen. De student begint in april met zijn projectperiode onder begeleiding van professor David Kleijn.