Terug naar nieuwsoverzicht

Owen de Vlieger rondt stage over verschraalde graslanden af

Na vier maanden intensief gewerkt te hebben aan zijn project, zit de stageperiode van Owen de Vlieger bij LandVanWaarde erop. Alle reden om hem eens naar zijn bevindingen te vragen.

‘Voor hen die niet actief meegekregen hebben wat ik tijdens mijn stageperiode gedaan heb: ik heb een kijkje genomen in de graslandranden die verschraald worden om tot een kruidenrijke vegetatie te komen. Verder heb ik ook kort met een aantal boeren gesproken om een idee te krijgen van de snelheid van deze ontwikkeling en tegelijkertijd hun bereidheid om eventueel wat actiever te handelen en dit proces te versnellen. Het idee is dat er éénmaal jaarlijks een meting wordt verricht naar het aantal clusters en de grootte van de grootste cluster. Tussen twee opeenvolgende jaren zou er dus een toename gemeten kunnen worden, maar om echt een trend te meten moet er meerdere jaren gemeten worden. Het is en blijft nu eenmaal een langzaam proces.’

Theorie en praktijk

‘Ik heb twee rapporten afgeleverd; één hiervan gaat in op de mogelijkheden om nog actiever in te grijpen (oppervlakkige grondbewerking en inzaaien). Dit is echter nog hoofdzakelijk theoretisch onderbouwd en bevat nog weinig concrete toepassingen. Het tweede rapport is specifiek op individuele boeren gericht. Ruw gezegd zijn per boer en per strook twee soorten aangewezen die indicator zijn voor een interessante vegetatie. Hierbij heb ik kort mogelijkheden aangedragen om de aanwezigheid van deze soorten in de gehele strook toe te laten nemen. Verder heb ik ook een korte en simpele manier van monitoren aangedragen. Hoewel simpel, kan dit toch zeer nuttig zijn om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de aangewezen soorten, maar ook de invloed die dit kan hebben op de vestiging van nieuwe interessante soorten. Dit gedeelte wordt nog met de boeren gecommuniceerd.’

Boeren verschillen

‘Wat me opviel bij het spreken van de boeren, is dat ondanks dat ze allen boer zijn, de bedrijfsvoering heel erg verschillend is. Hoewel ik dit als boerenzoon natuurlijk wel al wist, was de mate waarin boeren onderling verschillen toch weer enigszins verrassend. Dit maakt voor mij ook weer het belang van een project als LandVanWaarde duidelijk. Maatwerk in natuur- en milieugerichte maatregelen zijn heel belangrijk, simpelweg omdat boeren zoveel van elkaar verschillen en de punten waar zij winst voor natuur en milieu kunnen behalen even goed van elkaar zullen verschillen.’

Maatwerk

‘Ik ben er van overtuigd dat er nog veel winst voor natuur en milieu te behalen valt in het boerenlandschap en de boerenbedrijfsvoering. Mijn hoop is dat dit bereikt kan worden, zoals momenteel beproefd wordt met LandVanWaarde, waar maatwerk van belang is, maar ook dat de boer hier actief bij betrokken wordt en niet van ‘bovenaf’ regels krijgt opgelegd die niet altijd praktisch inpasbaar zijn.

Naast dat ik gericht vragen stelde over de kruidenrijke graslandranden, vond ik het ook heel leuk om van sommigen van de boeren meer te horen over hun bedrijf, wat hen beweegt, maar ook over visies voor de toekomst. Ik wens de boeren allen veel succes met  hun onderneming en de keuzes die jullie wellicht in de toekomst nog moeten maken!’

Owen mocht tijdens het streekbezoek van de koning aan Salland uitleg geven over zijn bevindingen. Lees hier het artikel.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2006949/Van-beddenfabrikant-tot-weiland-de-Salland-tour-van-de-koning-had-alles