Terug naar nieuwsoverzicht

Student Owen brengt verschraling van weideranden in kaart

Mijn naam is Owen de Vlieger (26) en ik hoop in de periode mei-augustus stage te lopen bij het project LandVanWaarde. Ik kijk er naar uit om van start te gaan en mijn (hopelijk) interessante bevindingen ook daadwerkelijk met jullie aan de keukentafel te delen!

Om mij even kort voor te stellen: ik ben geboren en getogen in Ouwerkerk, Zeeland. Hier ben ik opgegroeid op een gemengd agrarisch bedrijf van 60 ha met 60 melkkoeien en evenzoveel jongvee. Ik wist echter al op jonge leeftijd dat het boerenleven niet voor mij was weggelegd en heb een andere richting gekozen. Momenteel volg ik de Master studie Klimaatwetenschappen aan de Wageningen Universiteit, waar ik gekozen heb om te focussen op de ‘specialiteit’ ecologie en agro-ecologie. Dus, hoewel ik zelf geen boer wordt, is de interesse altijd gebleven met name ook in de relatie tot de natuur. Via professor David Kleijn ben ik in contact gekomen met het project LandVanWaarde. Wat mij positief bijbleef toen ik het concept las, was het idee om alle partijen gelijkwaardig te betrekken. In plaats van een top-down aanpak, waar de boeren van bovenaf regels worden opgelegd waar ze mee aan de slag moeten.

Verschraling randen

Gedurende mijn stage ga ik mij bezig houden met de maatregel om de weidelandranden te verschralen om zodoende de aanwezigheid van kruidachtige planten te bevorderen. Hoewel effecten van verschraling duidelijk zichtbaar worden in het afgenomen succes van de grassen, lijkt een toename van kruidachtige planten vooralsnog achterwege te blijven. Via dit onderzoek hopen we een duidelijker beeld te scheppen van welke kruiden wél aanwezig zijn. Op basis hiervan kunnen jullie als boeren hier actief het management op aanpassen om deze specifieke soort(en) toe te laten nemen in de stroken. Dit houdt in eerste instantie in dat ik voornamelijk bezig ben met het in kaart brengen van de soorten en hier een synthese van zal maken. Dus, welke soorten zijn aanwezig, onder welke omstandigheden gedijen deze soorten goed en hoe kunnen boeren eventueel van deze informatie gebruikmaken om deze soorten toe te laten nemen? Vervolgens hoop ik met jullie persoonlijk deze resultaten te bespreken en jullie enthousiast te maken om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En – mochten er meer rigoreuze maatregelen genomen moeten worden – dit ook terug te koppelen naar LandVanWaarde om te zien hoe zij hierin eventueel van dienst kunnen zijn.