Terug naar nieuwsoverzicht

Uitwisseling Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Een van onze belangrijkste doelen ons partnerschap van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is kennisuitwisseling en daar werken we actief aan. Zo was op 15 oktober de Werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking van het Deltaplan digitaal bij ons op bezoek.

Digitaal bezoek

We hebben een toelichting gegeven op onze manier van werken, hoe het proces in het gebied is verlopen en hoe onze stip op de horizon eruit ziet qua gebiedsaanpak. Namens de deelnemers gaf Gerrit Nieuwenhuis een toelichting en beantwoordde hij vragen. Bijvoorbeeld waarom hij meedoet en wat er volgens hem nog moet gebeuren om LandvanWaarde tot een succes te maken.

Gebiedsgerichte aanpak

Naar aanleiding van dit gesprek is in een vervolggesprek wat dieper ingegaan op de leidraad die de genoemde werkgroep ontwikkelt voor een gebiedsgerichte aanpak, zodat deze ook meer toegesneden is op de praktijk. Zo is duidelijk hoe de LandvanWaarde-aanpak eruit ziet en kan er sneller en effectiever gewerkt worden, ook op andere plekken in Nederland.

Maak grijs groener

Het Deltaplan lanceerde onlangs de nieuwe landelijke campagne ’Maak Grijs Groener’. Hiermee vragen de gezamenlijke partners aandacht voor het thema biodiversiteit. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen biodiversiteit belangrijk vinden, maar toch niet goed weten wat het inhoudt. Met de nieuwe campagne wordt niet alleen aan boeren, maar ook aan andere bedrijven, gemeenten, waterschappen en burgers uitgelegd wat biodiversiteit is en welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. De komende tijd komt u regelmatig nieuwe filmpjes en boodschappen tegen op diverse (social) media.

Een van de uitingen van de campagne ‘Maak grijs groener’.