Terug naar nieuwsoverzicht

Bidbook LandvanWaarde verdwijnt niet in de bureaula

Ellis Lugtenberg, voorzitter van de Council van LandvanWaarde, is een belangrijke bestuurlijke trekker van het project LandvanWaarde. Hoe gaat het met het bidbook? En hoe gaat het verder met project na 2021? Kan het concept verder als regionaal zelfstandig initiatief?

‘Met het bidbook willen we de stapeling van beloningen voor de inspanningen voor landschap, natuur en biodiversiteit in beweging brengen. De inzet van de boeren is dat partijen, als overheden, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties, zich de komende tien jaar verbinden en committeren aan het voorstel van het bidbook. Mijn ervaring binnen LandvanWaarde is dat boeren wel willen bewegen, maar dat het vinden en organiseren van structurele beloningen heel lastig is’, zegt Ellis. Namens de ruim 30 agrarische bedrijven in Salland-Noord gaat Ellis in gesprek met partijen over het bidbook. ‘Aan deelnemers binnen onze Council, een selecte groep van organisaties, leggen we de vraag voor hoe het dan wel kan. We hebben gesprekken met deze organisaties op directie- en bestuursniveau. Deze organisaties hebben ook eigen doelstellingen en in de gesprekken kijken we hoe we samen invulling kunnen geven aan de intentieverklaring. Voor landelijke organisaties ligt dat iets lastiger dan regionale organisaties’, constateert Ellis. ‘Met een aantal organisaties zijn de gesprekken al achter de rug. De eerste gesprekken zijn hoopgevend en onderschrijven dat er een andere werkwijze moet komen. We hebben als LandvanWaarde echt wel iets in de week gezet. En we vestigen weer even de aandacht op Salland. Voor de zomer willen we met iedereen gesproken hebben.’

Gebruikmaken van wat er al is

Ook bood Ellis het bidbook onlangs aan aan de Overijsselse gedeputeerde. Ellis: ‘Vanuit de provincie is er geld toegezegd voor een kwartiermaker, die ons drie maanden helpt de structuur en de organisatie op poten te zetten. Hanneke Kraaijenveld is inmiddels van start om de eerste contacten te leggen. We werken aan een structureel fonds, maar dat moet nog helemaal vorm krijgen. Ik ga ervan uit dat na december LandvanWaarde verbreed en opgeschaald verder gaat. Daar zoeken we nu samen met de provincie financiering voor via GLB en het agrifoodprogramma van de provincie. LandvanWaarde moet zich uiteindelijk zelf bedruipen. Onze 30 boeren blijven de basis, maar ons doel voor volgend jaar is 30 boeren erbij. Hoe dat moet, via een afgebakend gebied of met losse aanmeldingen, bekijken we nog. We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren, organisaties en deskundigheid in het gebied.’