LandvanWaarde presenteert bidbook

Op donderdag 11 maart overhandigde Ellis Lugtenberg, voorzitter van de Council van LandvanWaarde, namens ruim 30 agrarische bedrijven in Salland-Noord het bidbook Werken aan biodiversiteit doen we samen aan Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Landbouw & Natuur bij de provincie Overijssel. Via dit bidbook willen de boeren een New Salland Deal sluiten.

Boeren LandvanWaarde vormen basis bidbook

Vooruitlopend op de presentatie van het bidbook werden de betrokken boeren digitaal bijgepraat en geconsulteerd. De boeren staan achter het bidbook en willen stappen maken, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.

biodiversiteit

Monitoring weer van start

We gaan weer monitoren. Dit jaar monitoren we net als vorig jaar vlinders en kruiden. We doen dat ook in twee nieuwe gebieden, omdat er meer monitorders zijn. Daarnaast gaan we ook broedvogels monitoren.

biodiversiteit

Geslaagde monitoring van vlinders en kruiden in Salland-Noord

Natuur & Milieu Overijssel (NMO) en LandvanWaarde maakten samen de balans op over het afgelopen telseizoen van vlinders en kruiden. Dat deden ze tijdens een gezamenlijke digitale slotbijeenkomst op dinsdag 17 november. Totaal zijn er tijdens de wekelijkse telmomenten 832 vlinders geteld en maar liefst 21 soorten gezien.

Volop gespreksstof keukentafelgesprekken

Met LandvanWaarde focussen we ons op doen, ervaren en leren. Zo zijn de deelnemende boeren met hun eigen bedrijfsnatuurplan aan de slag gegaan (doen). Willem Rienks en Ellis Lugtenberg brengen de ervaringen in beeld door alle deelnemende boeren te bezoeken. Afgelopen zomer maakten we een ronde langs een deel van de boeren (leren). Het andere deel volgt dit najaar.