Terug naar nieuwsoverzicht

Boeren LandvanWaarde vormen basis bidbook

Vooruitlopend op de presentatie van het bidbook werden de betrokken boeren digitaal bijgepraat en geconsulteerd. De boeren staan achter het bidbook en willen stappen maken, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.

Het bidbook is een weerslag van de ervaringen met alle boeren gedurende het project. In ‘Werken aan biodiversiteit doen we samen’ doen de Sallandse boeren het aanbod stappen te zetten voor biodiversiteit, maar daarnaast ook voor andere thema’s zoals klimaat, stikstof en energie. Vooraf is het concept-bidbook met een kleine groep deelnemers uitgebreider besproken en daarna is de grote groep digitaal bijgepraat en geconsulteerd. De boeren willen graag door en de wil om stappen te maken, is er dus.

Kanttekeningen en randvoorwaarden

De boeren plaatsen er wel enkele duidelijke kanttekeningen en randvoorwaarden bij en willen vooraf afspraken maken. Alleen perspectief op echte langjarige nieuwe verdienmodellen leidt tot het behalen van doelstellingen op gebiedsniveau. Daarom moeten er langetermijnafspraken komen die koersvast zijn. Doe verder niet alles tegelijk, maar koers eerst op biodiversiteit en bouw het van hieruit uit. Houd daarnaast de brede samenleving aangesloten bij alle stappen en niet alleen bij het eindresultaat. LandvanWaarde gaat met verschillende partijen in de samenleving in gesprek en werkt aan het sluiten van een deal met hen. Het bidbook is hierbij behulpzaam.