Terug naar nieuwsoverzicht

Monitoring van vlinders en kruiden

Sinds juni monitoren vrijwilligers vlinders en kruiden bij dertien LandvanWaarde-boerenbedrijven. De Vlinderstichting en Natuur en Milieu Overijssel instrueerden de vrijwilligers; ze monitoren op dezelfde wijze. De vrijwilligers zijn enthousiast en komen op hun veldbezoek veel bijzondere zaken tegen. Ze voelen zich welkom bij de boeren en waarderen ook de openheid en toegankelijkheid. Er is eind oktober een gezamenlijke bijeenkomst van vrijwilligers en boeren gepland. Uitnodiging volgt.

De genomen maatregelen moeten in theorie werken voor biodiversiteit. Natuurlijk is dit iets van lange adem en is na twee jaar beheer de gewenste situatie voor veel soorten nog niet bereikt. We zijn nieuwsgierig wat er al wel te zien is. Omdat elke boer net weer even anders werkt, zijn we ook benieuwd of we bij boeren met dezelfde natuurpakketten ook verschillen zien in aantallen vlinders en kruiden.

Terugkoppelbijeenkomst

NMO heeft zo’n tien enthousiaste vrijwilligers geworven die elke week een vaste route lopen over de landerijen van enkele LandvanWaarde-boeren. Ze noteren hun waarnemingen en stoppen dat in een systeem van de Vlinderstichting. Elke maand zijn er weer andere typen vlinders te zien. Eind september is het vlinderseizoen voorbij en maken we de eerste balans op. Waar zitten er veel of weinig vlinders en kunnen we dit ook koppelen aan waar de maatregelen wel of niet genomen zijn? Zien we verschillen tussen de boeren en waardoor komt dat? Met experts van de Vlinderstichting gaan we de resultaten analyseren en daarna komt er een terugkoppelbijeenkomst met de boeren. De vrijwilligers gaan dan met hun boeren in gesprek over het resultaat.