Terug naar nieuwsoverzicht

Volop gespreksstof keukentafelgesprekken

Met LandvanWaarde focussen we ons op doen, ervaren en leren. Zo zijn de deelnemende boeren met hun eigen bedrijfsnatuurplan aan de slag gegaan (doen). Willem Rienks en Ellis Lugtenberg brengen de ervaringen in beeld door alle deelnemende boeren te bezoeken.  Afgelopen zomer maakten we een ronde langs een deel van de boeren (leren). Het andere deel volgt dit najaar.

Tijdens geen enkel bezoek is de situatie en het gesprek hetzelfde. Iedereen zet stappen op het gebied van natuurinclusief boeren vanuit eigen kracht en eigen bedrijfssituatie. Tijdens onze gesprekken gaan we dieper in op de eigen situatie, welke kansen worden gezien en welke knelpunten er zijn. Via kaartmateriaal brengen we in beeld wat ieders bijdrage betekent voor de biodiversiteit in het gehele gebied.
In de volgende nieuwsbrief besteden we meer aandacht aan de rijke oogst van deze bezoeken.